De wijnstok en de ranken

Inleiding:

We hebben als gemeente hooggespannen verwachtingen. Niet vanwege een nieuwe predikant of vanwege onze gaven. Maar vanwege Christus. ‘Met Mij kun je alles!’ Jezus sluit aan bij wat te zien is: een wijngaard met wijnstokken. Hij zegt iets ongehoords: Ik ben de ware wijnstok. Tot dan toe was dat een eretitel voor het volk Israël geweest (Ps. 80; Jes. 5). Vanaf nu gaat het niet meer om de verbondenheid met een volk, maar met een Persoon: Jezus. Het beeld van de wijnstok laat iets zien van de innerlijke verbondenheid tussen Christus en zijn volgelingen. Hij leeft zijn leven in zijn discipelen! De christen die een echte rank is aan de wijnstok Christus, die kan zeggen: Christus leeft in mij! Zijn liefde, vrede, vriendelijkheid, geduld gaan in ons stromen door onze verbondenheid met Hem. Het beeld van de wijnstok leert ons op de vraag ‘Waar is Christus?’ ook dit antwoord te geven: ‘In ons!’ We zijn door de zonde zo vaak blind voor deze werkelijkheid. We kunnen of willen het soms niet geloven. En dan zeggen we: ‘Het was niks, het is niks, en het wordt ook nooit wat.’ Maar Jezus zegt: ‘Wie in Mij blijft, draagt veel vrucht!’ ‘Met Mij kun je alles!’ (Mat. 17:20) Hoog opgeven van het vernieuwende werk van Christus’ Geest in de gemeente is geen luchtfietserij. Het is vertrouwen op de beloften van Christus! Hij is de bron van ons christen-zijn en ons gemeente-zijn. Praktische toepassingen: 1. We kunnen, als we in Christus zijn, lelijke karaktertrekken overwinnen. Jezus kan je scherpe tong zacht maken, kan je hoogmoed ombuigen in nederigheid, kan egoďsme veranderen in dienstbaarheid. Dat gebeurt als je ‘in Hem blijft’. 2. Onze bezinning op vragen van de christelijke levensstijl (huwelijk, samenwonen, homofilie, zondagsbesteding) moet niet allereerst plaatsvinden aan de hand van regels en geboden. Het gaat om een ‘Wijnstok-ethiek’: begin altijd bij Christus en wie Hij voor je is. En leer geloven dat het echt waar is: ‘In Hem kun je alles.’ Alleen dan komen we echt verder samen. 3. Gemeenteopbouw kan gemakkelijk iets doenerigs worden, iets maakbaars. Werken aan gemeenteopbouw moet plaatsvinden volgens de principes van de wijnstok:begin altijd bij Christus en zijn beloften. In Hem blijven betekent vooral: bidden, zijn woorden je toe-eigenen.

Vragen:

Bij welke uitspraak voelt u zich het meeste thuis: ‘Hoog opgeven over het vernieuwende werk van Christus is luchtfietserij: door de zonde wordt het toch nooit wat’, of: ‘In Christus is alles mogelijk’? Probeer eens te proeven wat het verschil is tussen een christelijke levensstijl die begint bij geboden en regels en een christelijke levensstijl die begint bij Christus en de verbondenheid met Hem.