Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

GespreksonderwerpenTerug naar onderwerpen
Afdrukken

AdvertentieProlife banner 200x200

GespreksonderwerpTitel: Elkaar eren

Inleiding:

In de kerken komen regelmatig conflicten voor tussen predikanten en kerken(raden). Deze conflicten kunnen allerlei oorzaken hebben. Belangrijk is echter vooral dat we ze ook duiden in het kader van een geestelijke strijd. Paulus spreekt in Romeinen 12 verschillende keren over het kwade. Dat kwade bevindt zich niet alleen buiten de kerkmuren, maar ook daarbinnen. Dat kwaad moet worden overwonnen door het goede. Eén concrete aanwijzing staat nu centraal: ‘Weest in eerbetoon elkaar ten voorbeeld.’

De barmhartigheden Gods
De bevelen en geboden in Romeinen 12 worden gekleurd door de inzet in vers 1 en 2. Alles wat God gedaan heeft in Christus en in de heilsgeschiedenis, vormt de achtergrond van het concrete christelijke leven. Het wordt heel praktisch: onze lichamen worden offers, ons denken wordt vernieuwd.

Eren
Vaak denken we bij eren allereerst aan het eren van God. Soli Deo Gloria (alleen God de eer)! Maar in de bijbel worden ook kinderen opgeroepen om hun ouders te eren (Mat.15,4), slaven om hun heren te eren (1Tim.6,1), en mannen om hun vrouwen te eren (1Pet.3,7). Eren is: respecteren, hoogachten, belangrijk vinden, waarderen. Eren is: iets moois, iets goeds over de ander zeggen.

Basis
We zijn geroepen om elkaar te eren vanwege onze identiteit en Gods gebod. Onze identiteit: we zijn allemaal geliefde kinderen van dezelfde Vader (een gezin), we zijn allemaal beeld van God, we zijn allemaal priesters (Rom.12,1). Gods gebod: Gods wil alleen is goed, welgevallig en volkomen (Rom.12,2). Elkaar eren is een van de concrete manieren om het kwade te overwinnen door het goede. We moeten elkaar daarin ten voorbeeld zij: we moeten het elkaar voordoen zodat we de kunst van elkaar kunnen afkijken.

Voorbij respect
Er bestaat het gevaar dat we eren minimaliseren tot respecteren. De directe context laat de onmogelijkheid daarvan zien. Want we worden geroepen tot ongeveinsde liefde (9), gebed (12), gastvrijheid (13), blijdschap (15), vrede (18) enzovoort. Ten diepste wordt ons eerbetoon gekleurd door de liefde voor elkaar die wordt gevoed door Gods liefde voor ons. Oefenen Eren gaat niet vanzelf. Het vraagt oefening. De gemeenschap van de kerk is een oefenplaats voor het elkaar leren eren. 1) Geef elkaar oprecht gemeende complimenten. Spreek je waardering regelmatig uit voor de ander. 2) Ontdek dat eren ook betekent: werkelijk luisteren naar wat een ander beweegt en naar de diepe motieven achter iemands wensen en verlangens. 3) Groet elkaar vriendelijk. Dat is wel heel erg basaal: het is de meest eenvoudige manier om de ander te laten merken dat je hem of haar (waard)eert.

Vragen:

Iemand anders complimenten geven, vindt u dat moeilijk of gemakkelijk? Neem u voor om de komende week elke dag in ieder geval twee keer iemand (je kind, je partner, je vader of moeder, je collega etc.) bewust te complimenteren. (Zo concreet zijn Christus’ geboden!) Zowel minderwaardigheidsgevoelens als een hoogmoedige houding kunnen je in de weg staan om een ander te waarderen.. Herkent u dat?

Afdrukken

Startpagina en favorietStel Kruislinks.nl in als startpagina Maak startpagina
Voeg Kruislinks.nl toe aan jouw favorieten Maak favoriet