Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

GespreksonderwerpenTerug naar onderwerpen
Afdrukken

AdvertentieProlife banner 200x200

GespreksonderwerpTitel: Misbruik in pastorale relaties

Inleiding:

Het onderwerp waar we ons vandaag over verootmoedigen is de werkelijkheid van seksueel misbruik in de kerken, met name in pastorale relaties. Daarover bestaat een boekje met deze titel: ‘Een pastor moet je toch kunnen vertrouwen!’ Het gaat hier om misbruik van vertrouwen en misbruik van macht. In Psalm 51 ontmoeten we David die als ambtsdrager-koning de zonde van seksueel misbruik pleegt.

Tegen U alleen (zwart)
Wat er gebeurt (zie 2 Sam.11) is ten hemel schreiend. De diepste schuld van - de in veel opzichten zo bevoorrechte - David is niet zijn schuld tegenover zijn andere vrouwen of Batséba of Uria, maar tegenover God zelf. David zoekt geen uitvluchten, verontschuldigt zichzelf niet, maar peilt op z’n diepst in de woorden: ‘Tegen U, U alleen, heb ik gezondigd.’ Zonde tegen je naaste is altijd allereerst zonde tegen God.

Ontzondig mij met hysop (rood)
Bij de uittocht uit Egypte werd een bundel hysop gebruikt om het bloed van het paaslam aan de deurposten te strijken (zie Ex.12,22). Alleen het bloed van ons Paaslam reinigt ons van onze zonden. Met dat de zonde is weggenomen, zijn de gevolgen van de zonde nog niet weg. Door de zonde komt er soms een blijvend kruis in je leven: David verloor zijn kind (zie 2 Sam.12). Dat kruis moest dit begenadigde kind van God, deze man naar Gods hart, blijvend dragen.

Schep in mij een rein hart (wit)
Het hart is in de bijbel het innerlijk waaruit onze gedachten, overleggingen, wensen, begeerten en plannen voortkomen. Davids zonde begon in zijn hart, toen hij keek, en bleef kijken naar Batséba en zijn gedachten de vrije loop liet. Nu bidt hij om een rein hart. Hij vraagt niet om niet opnieuw in verleiding te worden gebracht. Vanuit een rein hart kun je elke verleiding weerstaan. Het gaat om een rein hart, dat is een hart waarin Jezus woont (Ef. 3,17). Christus is mooier dan de mooiste vrouw. De verbondenheid met Hem gaat alles te boven.

Vragen:

Komen we wel voldoende toe aan een rein leven, ook in onze gedachten? Of vragen we alleen maar steeds weer om vergeving, zonder onze gedachten werkelijk te willen laten vernieuwen door de Geest van Christus? Gelooft u dat: ‘Vanuit een rein hart kun je elke verleiding weerstaan’?

Afdrukken

Startpagina en favorietStel Kruislinks.nl in als startpagina Maak startpagina
Voeg Kruislinks.nl toe aan jouw favorieten Maak favoriet