Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Woensdag
 

GespreksonderwerpenTerug naar onderwerpen
Afdrukken

AdvertentieProlife banner 200x200

GespreksonderwerpTitel: Huwelijk en echtscheiding in het licht van de

Inleiding:

Dit is een niet gemakkelijk onderwerp: elke situatie is weer anders. Daarom is het belangrijk om vooral ons denken en spreken hierover te laten vernieuwen door de Geest van Christus. Want al te gemakkelijk wordt ons denken en voelen gestempeld door de cultuur waarin we leven. We geven elkaar vier richtingaanwijzers mee.

Kijk naar God (1a).
‘ Weest dan navolgers van God.’ Dat is een bijzondere uitspraak. Kan dat wel? Mag het wel? Is God niet te heilig om ons voorbeeld te zijn? Toch zegt de Here: ‘Weest heilig, want Ik ben heilig.’ Zo moeten we God leren kennen en leren volgen in zijn liefde, rechtvaardigheid, geduld, barmhartigheid, trouw en volmaaktheid.

Ken je identiteit (1b).
God is, door geloof in Jezus, onze Vader en wij zijn zijn ‘geliefde kinderen’.. Dat is onze identiteit. Een christelijk huwelijk heeft niet als diepste fundament de wederzijdse liefde en trouw, maar het door God geliefd zijn.

Wandel in de liefde (2a).
‘Wandelen’ is een bijbels grondwoord. Het geeft vertrouwelijkheid en ontspannenheid aan, een thuisgevoel. Liefde is de sfeer waar kinderen van God zich thuis voelen. Wandelen in de liefde betekent: Gods liefde vat op je laten krijgen, ontvankelijk zijn voor Gods liefde. Dat is ook in onze relaties geweldig belangrijk.

Volg de gekruisigde Heer (2b).
Bijbelse liefde vindt haar uitbeelding in de liefde van Christus. Het is liefde die gepaard gaat met: offerbereidheid, lijden, overgave. Christus’ liefde heeft Hem ongelooflijk veel pijn gekost. Het gaat in het leven van christenen om liefde die gestempeld wordt door het kruis. Als we een gekruisigde Heer volgen, moeten we beseffen dat we niet meer zijn dan onze Heer, en dat het lijden aan ons voorbij zal gaan.

Radicale consequenties
Zoek je geluk in Christus! Er bestaat het gevaar dat we ons diepste geluk zoeken in onze relaties, ons dagelijks werk, onze gezondheid, onze welvaart, ons huwelijk. Wie radicaal kiest voor het volgen van Jezus, zoekt zijn of haar geluk in Hem. Als je ontdekt dat het echt waar is dat je in Hem alles vindt wat je nodig hebt, zul je bijvoorbeeld ook een huwelijk kunnen en willen volhouden waarin je weinig geluk of levensvervulling vindt Neem je kruis op! Zijn we bereid om te lijden, ook bijvoorbeeld in ons huwelijk, omdat dat de stijl van Gods Koninkrijk is? Christus roept ons, niet om het kruis uit ons leven weg te doen, maar om het kruis op ons te nemen en Hem te volgen. Wees een echte gemeenschap van navolgers! Als de bereidheid in de gemeenschap van de kerk om te lijden voor Christus zwak is, en als we als kerkelijke gemeenschap te weinig beseffen en uitstralen en uitleven dat ons diepste geluk alleen in Christus ligt, dan moet het ons niet verbazen als we broeders en zusters in huwelijksproblemen niet kunnen overtuigen om de weg van het koninkrijk te gaan. Hoe kunnen we tegen een ander zeggen: ‘Zoek je geluk in Christus’, als we zelf ten diepste niet - samen - weten wat dat is?

Vragen:

De woorden ‘het is niet goed dat de mens alleen zij’ (Gen. 2:18) blijven gelden na de komst van Jezus, maar ze leiden niet meer alleen tot het huwelijk. De ongetrouwde kan in de gemeenschap met Christus, in de band met andere gelovigen en in de verwachting van het komende geluk van het koninkrijk invulling van dit grondgegeven vinden. Hoe radicaal willen wij Jezus volgen? Waar liggen onze grenzen? Vinden mensen met een moeilijk huwelijk, gescheidenen, alleengaanden, broeders en zusters met een homofiele geaardheid in onze gemeente geestelijke geborgenheid en steun?

Afdrukken

Startpagina en favorietStel Kruislinks.nl in als startpagina Maak startpagina
Voeg Kruislinks.nl toe aan jouw favorieten Maak favoriet