Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Maandag
 

GespreksonderwerpenTerug naar onderwerpen
Afdrukken

AdvertentieProlife banner 200x200

GespreksonderwerpTitel: Geen andere goden voor mijn aangezicht

Inleiding:

In de Tien Geboden spreekt God Zelf ons aan. Hij is de God die ons aankijkt. Zijn aangezicht licht over ons (Num.6:24-26). Deze God, die Zich zo intens wil verbinden met mensen op aarde, is een jaloers God: in zijn blikveld mogen geen andere goden komen. Want: ‘Er is geen God buiten Mij!’ (Jes.44:8).

Met een hoofdletter
Afgoden bestaan niet. Tenminste niet op de manier waarop de enig ware God bestaat. Geen enkele afgod kan zeggen: ‘Ik ben de eerste en Ik ben de laatste’ (Jes.44:6), of: ‘Ik zal u tot een Vader zijn’ (2Kor.6:18). Toch oefenen ‘afgoden’ macht over ons en zijn we verleidbaar om in ons leven andere goden toe te laten. ‘Een keertje glaasje draaien, moet kunnen!’ Er bestaat werkelijk een wereld van boze geesten. Occultisme is voor Gods kinderen vijandelijk gebied (Efe.6:12). ‘Is er verschil dan tussen Allah en God?’ Een god die niet de Vader is van Jezus Christus, is geen God! (Joh.14:6; Hand.4:12) ‘Mag ik niets anders met een hoofdletter schrijven?’ Zodra we iets (een ding, een bezigheid, een idee, een verlangen) met een hoofdletter gaan schrijven, hebben we een afgod gemaakt: Mijn Werk; Mijn Eigen Gelijk; Sex; Geld; Mijn Pijn; Mijn Verzekeringspakket.

De Enige Ware
Er is maar één Enige Ware God! Hij heeft Zich in zijn Woord geopenbaard. Dat Woord is: Christus (Joh.1:1). Als we zeggen: ‘Ik geloof best dat God bestaat, maar met Jezus kan ik niet zoveel’, dan is dat afgoderij. Want we kunnen God niet kennen buiten Jezus om. Luther: ‘Alles wat we over God zeggen buiten Christus om is slechts nutteloos denken en ijdele afgodendienst.’ Christus is het eerste, het diepste en het laatste Woord van God. Deze Christus komt in het gewaad van de Schriften naar ons toe (Calvijn). Jezus heeft het eerste gebod vervuld door Zich volkomen over te geven aan en te laten leiden door zijn Vader in de hemel.

Helemaal, echt helemaal
De God die Zich aan ons geeft in de Tien Woorden, geeft Zich helemaal. Daarom vraagt Hij ook ons helemaal. De Catechismus spreekt zeer radicaal, met zeven werkwoorden. Ik moet God: • leren kennen (naar waarheid!) • vertrouwen (Hem alleen!) • onderwerpen (met alle ootmoed en geduld!) • verwachten (al het goede!) • liefhebben (met heel mijn hart!) • vrezen (met heel mijn hart!) • eren (met heel mijn hart!) Dat is precies wat Jezus ons heeft voorgedaan! In Hem, in de kracht van zijn Geest, kunnen we groeien in het volmaakt dienen en liefhebben van de God die Vader voor ons heet. Dat kunnen we! De vraag is nu: Willen we het ook?

Vragen:Afdrukken

Startpagina en favorietStel Kruislinks.nl in als startpagina Maak startpagina
Voeg Kruislinks.nl toe aan jouw favorieten Maak favoriet