Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zaterdag
 

GespreksonderwerpenTerug naar onderwerpen
Afdrukken

AdvertentieProlife banner 200x200

GespreksonderwerpTitel: Filippenzenbrief

Inleiding:

Er zit heel veel kracht in de brief. Er zit zelfs een management techniek in. Nu heb ik geleerd dat management niet alleen voor je manager geldt. Immers ben je zelf verantwoordelijk voor je werk en je werkzaamheden en de omstandigheden waarin je het werk doet! Thuis, op school of op je werk!

De omstandigheden van Paulus waren niet zo prettig. Hij zat gevangen, kon zich amper bewegen en het zal moeite gekost hebben deze brief te maken. Ik wil mijn werkomstandigheden niet met een gevangenis vergelijken. Maar ik kan me indenken dat anderen een dergelijk gevoel wel hebben. Des te meer is de brief van Paulus dan op zijn plaats.

Overigens begint Paulus en eindigt hij ook met gebed en dankzegging. Dat is alvast les 1. Want ook op je werk en tijdens je werk is God nabij en wil Hij je helpen. In Filip 4:6 maakt Paulus dan ook een aandachtspunt voor je persoonlijk gebed.

Les 2 is die management techniek. Je motief om te werken staat in Filip 2:3 en 4. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Blijf je inspannen (2:12). Houd je collega's in ere! (2:19-3). Blijf volhouden (3:12). Ga recht op je doel af (3:14). Volg voorbeeld(ig) gedrag van de leiding (3:17 en 4:9). Schenk - alleen- aandacht aan alles wat deugdzaam is en lof verdient (4:8). En allemaal met de neus naar dezelfde kant op kijken. Wees eensgezind, zegt Paulus (2:2).

Wat zijn de tegenwerkende krachten en wat de krachtig werkende krachten? Oftewel de incompetente en potente krachtbronnen?

Tegenwerkende krachten zijn handelen uit geldingsdrang of eigenwaan (2:3); morren en tegenspreken (2:14); door alleen op jezelf te vertrouwen en jezelf zo belangrijk te vinden (3:4); door op je buik te letten {eten en drinken}, schaamteloos gedrag, aandacht alleen voor aardse zaken (3:19).

Goede, positieve krachtbronnen zijn deze: je geloof dat God het doet, je helpt (1:6 en 2:13); leven in overeenstemming met het evangelie (1:27) en wees daarin standvastig (4:2); laat de gezindheid van Jezus heersen (2:5) en het verlangen een met Hem te zijn! (3:9 en 4:2); houdt vast aan het woord dat leven brengt (2:16); vergeet wat achter je ligt en richt je op wat voor je ligt (3:13); gebruik voorbeeldig leiderschap (3:17 en 4:9); laat de Heer jouw vreugde blijven (4:4); gebed (4:6) en proclamatie (4:13 en 19).

Mijn ervaringen zijn dat gemor en tegenspreken negatieve krachten zijn waar maar al te vaak veel tijd aan wordt besteed en waar je doodmoe van wordt. Beter zal zijn je af te vragen hoe het allemaal anders kan, beter kan. Als je alleen op jezelf vertrouwt werk je waarschijnlijk op een onbewoond eiland. Verlang dan maar niets van collega's. Ook geen leuke of prettige aangelegenheden. Overigens zul je merken dat je genegeerd wordt of uitgelachen als je loopt te pronken met het gevoel dat jij de beste bent . Je bent niet onmisbaar! Eten en drinken zijn zaken die altijd belangrijk worden gevonden. Op mijn huidige werkplek is het juist andersom: mijn collega's moet ik vaak stimuleren iets te gaan drinken of pauze te nemen! Diƫten volgen is een gewild onderwerp van gesprek. Dit stukje heeft ook te maken met kleding die netjes moet zijn en je er mooier doen uitzien. vergeet de make-up niet. Schaamteloos gedrag kan bij voorbeeld vloeken en schelden zijn of ander taalgebruik, kleding die aanleiding tot verleiding geeft.


Vragen:

Kunnen de bedrijven in de huidige crisistijd gebruik maken van Paulus zienswijze en geloof? Zou het er beter uit komen te zien voor de bedrijven, de mensen die er werken, de maatschappij?

Wat voor rol van betekenis zou jij kunnen spelen? Zou jij initiatieven kunnen en willen nemen op je school of werk?

Afdrukken

Startpagina en favorietStel Kruislinks.nl in als startpagina Maak startpagina
Voeg Kruislinks.nl toe aan jouw favorieten Maak favoriet