Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zaterdag
 

GespreksonderwerpenTerug naar onderwerpen
Afdrukken

AdvertentieProlife banner 200x200

GespreksonderwerpTitel: I have a dream!

Inleiding:

Het visioen van Ezechiël en de droom van Martin Luther King (1963) vertonen overeenkomsten: in een dal van wanhoop is er hoop op opstanding! Het volk van God is in ballingschap in een uitzichtloze situatie: ‘onze hoop is vervlogen!’ Er is geen licht.

God is God
En dan raakt God Ezechiël aan. Hij begint te dromen. Een afschuwelijk gezicht: een dal vol dorre beenderen. ‘Kunnen deze beenderen herleven?’ Ezechiël weet het niet. Hij zegt: ‘Gij weet het!’ Want de God, die hier een vraag stelt, is de God van levenden, niet van doden! Als Ezechiël profeteert gaat er wat gebeuren: doden herleven, in twee stappen. Eerst worden de beenderen omgevormd tot dode lichamen. Vervolgens komt de geest in deze gedoden. Ze staan op om Gods leger in deze wereld te zijn. Vol geest en geestdrift.

De levende God
Midden in de dorheid van vervlogen hoop laat de Here zien dat Hij krachtig en waarachtig is. Hij doet wat Hij belooft. Ezechiël roept Gods volk op om te breken met de wanhoop omdat God zo levend is. Er is van Hem altijd weer méér te verwachten.

Een levende gemeente
Wat staat ons nu te doen, als christelijke kerken in een goddeloos land? Hoe kan het dat er zoveel lauwheid is? Waarom lopen kerken leeg of worden ze verteerd door innerlijke conflicten?

1. Bidden
Bidden is zó belangrijk! Bidden is: Christus in het centrum van je leven laten staan. Bidden is ons geheime wapen in de geestelijke strijd. Wanneer kerken worden gekenmerkt door krachteloosheid en zouteloosheid, komt dat door biddeloosheid. Bidt zonder ophouden om het komen van de Geest. In ootmoed: ‘wij kunnen het niet, U wel!’

2. Dromen
We mogen leren dromen over Gods kerk op aarde. Een kerk waar Christus centraal staat in al zijn overweldigende volmaaktheid. Een kerk die volhardend bidt om de volheid van de Geest. Een kerk waar broeders en zusters elkaar liefhebben zoals we door Christus zijn bemind. Een kerk die...

Vervulling
De vervulling van deze droom kunnen we niet afdwingen. ‘Gij zult weten dat ik de HERE ben!’ Laten we bidden en dromen en wachten op Gods tijd...

Vragen:

Het visioen van Ezechiël leert ons verlangen naar een opwekking. Hoe kijkt u daar tegen aan? Bent u het ermee eens dat de diepste oorzaak van de krachteloosheid en zouteloosheid van kerken onze biddeloosheid is? Vertel elkaar eens wanneer u de afgelopen twee weken het sterkst de krachtige nabijheid van de Here hebt ervaren.

Afdrukken

Startpagina en favorietStel Kruislinks.nl in als startpagina Maak startpagina
Voeg Kruislinks.nl toe aan jouw favorieten Maak favoriet