Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Zondag
 

GespreksonderwerpenTerug naar onderwerpen
Afdrukken

AdvertentieProlife banner 200x200

GespreksonderwerpTitel: Een en dezelfde Geest!

Inleiding:

'Zoveel hoofden, zoveel zinnen'. Daar lijkt het vaak op als het gaat om liturgie en liturgische vernieuwingen. Dat levert in de kerken ook vaak moeiten en conflicten op. Maar moet het juist in de gemeente van de opgestane Heer niet zo zijn: één Hoofd (Christus: Efe.4:15 en Kol.1:18) en één zin (de zin van Christus: 1Kor.2:16)?

De ene Geest
Paulus legt bijzonder veel nadruk op de ene Geest als de Bron van de vele gaven. Want het gevaar is groot dat de gaven worden losgemaakt van de Geest. Dat zie je in Korinte gebeuren rond spreken in tongen. Vergeet nooit de Geest als de Gever van de gaven! Hij is de Geest van de drie-enige God (vers 4-6). Als deze Geest werkt, in het bijzonder rond de samenkomsten van Christus’ gemeente, werken ook de boze geesten (Efe.6,12). Het werk van de heilige Geest vormt voor de duivel een bijzonder interessant aangrijpingspunt om twist te zaaien. Moeten we conflicten rond liturgie ook niet veel meer zien in het licht van de geestelijke strijd?

De vele gaven
Er wordt ook nadruk gelegd op de grote verscheidenheid in de gaven van de Geest. Ook al in de verschillende aanduidingen: uitingen des geestes, genadegaven (Geest), bedieningen (Zoon), werkingen (Vader), openbaring van de Geest. De veelkleurigheid die in de drie-ene God is, vinden we terug in de gaven die aan de gemeente (niet aan slechts enkele ‘begaafde’ mensen!) worden uitgedeeld. De Geest werkt daarbij heel persoonlijk: de een dit, de ander dat en weer een ander nog iets anders. ‘Een ieder in het bijzonder’. Denkt u daar wel eens over na: dat de Geest aan u persoonlijk één of meer gaven geeft? Elke gave is waardevol, want van de Geest! We worden ook opgeroepen om te streven naar de gaven (12:31 en 14:1), dat is: span je ervoor in om de gave te ontvangen en te ontwikkelen.

Het ene doel
De gaven van de Geest hebben als doel: ‘het welzijn van allen’ (12:7). We kunnen dus niet individualistisch of egoïstisch omgaan met onze gaven. Ze zijn bedoeld voor de gemeenschap die Christus op aarde vormt. Het welzijn van allen wordt daar het meest gediend, waar mensen in de Geest belijden: ‘Jezus is Heer!’ (12:3) De gekruisigde en opgestane Christus moet worden verheerlijkt met de Geestesgaven die we uit genade ontvangen.

Vragen:Afdrukken

Startpagina en favorietStel Kruislinks.nl in als startpagina Maak startpagina
Voeg Kruislinks.nl toe aan jouw favorieten Maak favoriet