Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Donderdag
 

Snijden in ontwikkelingshulp is asociaal14 Apr 2012 om 23:36
1246 keer gelezen

Hulporganisaties, CDA-prominenten en andere politici reageerden onlangs geschokt op het bericht dat het kabinet mogelijk ongeveer € 1 mrd extra wil bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking.

Door fors te gaan bezuinigen op ontwikkelingshulp zal Nederland haar sterke internationale reputatie en zijn economische kansen volgens velen in gevaar brengen.

Bij de Catshuis-onderhandelingen wordt – naar men zegt - gesproken over een verdere reductie van de bijdrage aan ontwikkelingshulp. Op dit moment besteedt Nederland 0,7% van het bruto nationaal product aan hulp aan arme landen. Dat komt neer op € 4,4 mrd.

Effect van bezuinigingen

Door de eerste bezuinigingsronde van € 1 miljard hebben de hulporganisatie al fors moeten bezuinigen. Organisaties als Oxfam Novib, Cordaid en ICCO hebben personeel moeten ontslaan en ook het aantal landen waarin ze actief zijn moeten terugbrengen.
Ook het aantal programma’s wordt teruggebracht. Oxfam Novib houdt zich bijvoorbeeld niet langer bezig met klimaatverandering.

Onverantwoord

Het is opvallend dat diverse partijen, waaronder de PVV, zo inzetten op bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking. Naar mijn beleving doen ze dat op basis van onvoldoende kennis over het nut en noodzaak van deze hulp.

Daarnaast is het ook ronduit asociaal om de gevolgen van de financiële crisis af te wentelen op allerarmsten, die moeten rondkomen van zo’n € 1,- per dag. Bill Gates heeft eens treffend gezegd: Met € 1.000,- red je een leven.
Concreet betekent dus dat je met de voorgenomen korting van € 1 miljard, je één miljoen mensen laat creperen!

Het echte verhaal

Veel pleitbezorgers van de voorgenomen bezuiniging gaan voorbij aan wat er de laatste jaren is bereikt met ontwikkelingshulp: meer onderwijs deelname, minder kindersterfte, malaria en mazelen zijn teruggedrongen enz.
Maar er moet ook nog veel gedaan worden: meer dan 800 miljoen mensen zijn ondervoed, 350.000 vrouwen sterven jaarlijks door complicaties tijdens de zwangerschap en bevalling enz.

Inzet

Laat de ontwikkelingshulp ongemoeid wat de bijdrage betreft, maar kijk de komende jaren wel verder en zet in op een lange termijn agenda, waarbij aandacht is voor innovatie, ecologie en eerlijke verdeling van beschikbare middelen.
Laat de regering niet vervallen tot isolatie gedrag en juist het voortouw nemen met betrekking tot de mondiale agenda.
We hebben als klein landje internationaal veel mogen betekenen. Geef dat nu in deze crisis niet op!

ReageerNaam * Emailadres *

* is verplicht. Emailadres wordt NIET gepubliceerd.

Blog auteur:Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website