Christelijke Startpagina Kruislinks.nl wenst u een gezegende Vrijdag
 

Principiële trouwambtenaren in het nauw25 Nov 2011 om 19:33
1177 keer gelezen

De laatste vijf jaar is het erg onrustig rond de trouwambtenaren die niet bereid zijn om mensen van gelijk geslacht te trouwen.

De brede discussie heeft in 2006 een flinke impuls gekregen toen de ChristenUnie in het regeerakkoord met het CDA en de PvdA speciaal aandacht vroeg voor deze ambtenaren.

In het regeerakkoord stond: “Overeenkomstig het destijds geformuleerde beleid brengt zorgvuldige omgang met gewetensbezwaarde ambtenaren van de burgerlijke stand met zich mee dat in onderling overleg in plaats van de gewetensbezwaarde een andere ambtenaar van de burgerlijke stand een huwelijk tussen personen van hetzelfde geslacht voltrekt, mits in elke gemeente de voltrekking van ene dergelijk huwelijk mogelijk blijft. Mochten er in de gemeentelijke praktijk problemen ontstaan, dan zullen initiatieven worden genomen om de rechtszekerheid van gewetensbezwaarde ambtenaren veilig te stellen.”

De ChristenUnie wilde hier verder helemaal geen accent op leggen, maar doordat het COC deze passage veel aandacht gaf gingen veel gemeenten ertoe over om middels een uitspraak in de raad deze vrijheid in te perken.

Heel vervelend allemaal en ook de laatste tijd is er weer de nodige onrust in Nederland over dit onderwerp.
Toen onlangs een trouwambtenaar in Den Haag ontslagen werd door nota bene een CDA wethouder kwam er opnieuw veel emotie los.

Natuurlijk kan je je op het standpunt stellen dat een trouwambtenaar gewoon zijn of haar taak moet uitvoeren en daar hoort bij dat je dan ook homohuwelijken moet sluiten.
Dat betekent echter wel een heel strikte taakopvatting die geen rekening houdt met principiële belemmeringen. Het wel rekening houden met principiële opvattingen maakt de samenleving levensvatbaar en voorkomt een onverdraagzame en kille samenleving.

Het is zorgelijk dat je in toenemende mate moet constateren dat er echter in de samenleving steeds minder ruimte is om vanuit je principes te mogen werken. Het is prima als je een bepaald geloof aanhangt of bepaalde opvattingen hebt, maar dat is dan voor je privé domein.

Als christenen in de politiek moeten we voortdurend oog blijven houden voor deze toenemende onverdraagzaamheid en daar de vinger bij leggen.

Door een helder geluid te laten horen en constructief bij te dragen aan het besturen van een dorp, stad, provincie en het gehele land, zullen we de ons geboden ruimte zoveel mogelijk moeten benutten om ruimte te blijven houden voor principiële opvattingen bij het vervullen van openbare functies.


ReageerNaam * Emailadres *

* is verplicht. Emailadres wordt NIET gepubliceerd.

Blog auteur:Theo Krins
Theo Krins
Politicus, Christenunie Gouda
Website